FoundationOne® pystyy mahdollisesti yhdistämään rintasyöpänäytteistä löytyvät kliinisesti merkittävät muutokset täsmähoitoihin ja kliinisiin tutkimuksiin. Tämä voi auttaa lääkäriä potilaan yksilöllisen hoidon suunnittelussa.1

 

FoundationOne-palvelun kliininen merkitys rintasyövän hoidossa

Rintasyöpä on molekyylibiologisesti heterogeeninen sairaus, mikä korostaa tarvetta laajan genomiprofiloinnin tekemiseen. On osoitettu, että FoundationOne tunnistaa kolmoisnegatiivisten rintasyöpien erilaisia hyödynnettäviä driver-mutaatioita, mikä edelleen lisää kattavan genomiprofiloinnin merkitystä rintasyöpien yhteydessä.2 Näiden rintasyöpänäytteiden driver-mutaatioiden toteaminen genomista voi auttaa lääkäriä potilaan yksilöllisen hoidon suunnittelussa.

 

Somaattisten mutaatioiden esiintyvyys ihmisen rintasyöpäkasvaimissa genomikartoituksen perusteella
(Cancer Genome Atlas Network)3

FoundationOne soveltuu kaikkien rintasyöpäkasvaintyyppien profilointiin.

On osoitettu, että FoundationOne tunnistaa moniin syöpätyyppeihin liittyviä muutoksia, joita ei ole aiemmin havaittu perinteisillä tutkimusmenetelmillä, joten se voi auttaa löytämään tehokkaille hoitovaihtoehdoille lisää kohteita.

Soveltuuko FoundationOne kaikille syöpätyypeille?

FoundationOne soveltuu kaikille kiinteille syöpätyypeille, mukaan lukien harvinaiset syövät ja syövät, joiden alkuperää ei tunneta.4,5

 

FoundationOne voi olla käyttökelpoinen, kun on tehtävä valinta monien mahdollisten hoitovaihtoehtojen välillä tai kun hoitovaihtoehtoja on vain vähän tai kun kiinteässä kasvaimessa saattaa olla melko harvinaisia tai harvinaisia muutoksia, joita ei havaita tavanomaisilla testeillä.6

 

Viitteet
  1. FoundationOne technical information.
  2. Dillon JL et al. The Breast 2016; 29:202–207.
  3. Eralp Y. Tranl Oncogenomics 2016; 8:1–7.
  4. Yuan Y et al. Oncotarget 2017; 8:26414–26423.
  5. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.
  6. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.