FoundationOne voi mahdollisesti yhdistää paksusuolisyöpänäytteistä todetut kliinisesti merkitykselliset muutokset täsmähoitovaihtoehtoihin ja kliinisiin tutkimuksiin.1 Tämä voi auttaa lääkäriä potilaan yksilöllisen hoidon suunnittelussa.

 

FoundationOne-palvelun käyttö paksusuolisyöpään liittyvien muutosten tunnistamiseen

FoundationOne analysoi 315 syöpägeenistä koko koodaavan alueen ja 28 geenistä valikoidut intronit.1 Toisin kuin muilla perinteisemmillä diagnostisilla työkaluilla, FoundationOne-analyysillä voidaan tutkia samanaikaisesti myös mikrosatelliitti-instabiliteetti eli MSI-status ja kasvaimen mutaatiotaakka eli TMB-status ilman ylimääräisiä testejä, kustannuksia tai odotusaikaa. 2,3

Paksusuolisyövän genomiprolifoinnin kliininen merkitys

Genomimuutosten lisäksi myös muut biomarkkerit, kuten MSI, voivat ohjata hoitopäätöksiä paksusuolisyöpäpotilailla. Mikrosatelliitti-instabiiliteetti (MSI) voi aiheutua puutteellisesta DNA:n kahdentumisvirheiden korjauksesta, ja sitä ilmenee noin 15 %:ssa kolorektaalisyövistä.4,5 Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että MSI-status voi toimia tiettyjen hoitojen hyötyä ennustavana tekijänä. Siten laajasta molekulaarisesta FoundationOne-profiloinnista voisi olla apua hoitovaihtoehtojen räätälöinnissä paksusuolisyöpää sairastavilla potilailla, joiden MSI-status on korkea.6
Mutaatiofrekvenssit paksusuolisyövän yhteydessä
Mutaatiofrekvenssit paksusuolisyövän yhteydessä
swipe

Muokattu julkaisusta The Cancer Genome Atlas Network, 2012.7

Soveltuuko FoundationOne kaikille syöpätyypeille?

FoundationOne soveltuu kaikille kiinteän kasvaimen syöpätyypeille, mukaan lukien harvinaiset syövät ja syövät, joiden alkuperää ei tunneta, sekä uusiutuneet tai etäpesäkkeiset kiinteän kasvaimen syövät 8. FoundationOne-analyysiä voidaan käyttää kaiken tyyppisten paksusuolisyöpäkasvainten profilointiin.

 

FoundationOne voi olla erityisen käyttökelpoinen, kun on valittava monien mahdollisten hoitovaihtoehtojen välillä tai kun hoitovaihtoehtoja on vain vähän tai kun kiinteässä kasvaimessa on melko harvinaisia tai harvinaisia muutoksia, joita ei tavallisesti tutkita.9

 

FoundationOne soveltuu kaikille kiinteän kasvaimen syöpätyypeille, mukaan lukien harvinaiset syövät ja syövät, joiden alkuperää ei tunneta, sekä uusiutuneet tai etäpesäkkeiset kiinteän kasvaimen syövät 8FoundationOne-analyysiä voidaan käyttää kaiken tyyppisten paksusuolisyöpäkasvainten profilointiin.

 

Viitteet
  1. FoundationOne technical information.
  2. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
  3. Castro MP et al. J. Immunother 2015; 3:58.
  4. National Cancer Institute (NIH). NCI dictionary of cancer terms. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=285933 [accessed November 2017].
  5. Sinicrope FA. Nat Rev Clin Oncol 2010; 7:174–177.
  6. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
  7. The Cancer Genome Atlas Network, Nature 2012; 487:330–337.
  8. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1:40–49.
  9. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.