FoundationOne voi yhdistää keuhkosyöpänäytteistä todetut kliinisesti merkitykselliset muutokset keuhkosyövän täsmähoitoihin ja kliinisiin tutkimuksiin.1,Tämä voi auttaa lääkäriä potilaan yksilöllisen hoidon suunnittelussa.

 

FoundationOne-palvelun kliininen merkitys keuhkosyövän hoidossa

Relevanta mutationer som identifierats hos patienter med icke-småcellig lungcancer
Relevanta mutationer som identifierats hos patienter med icke-småcellig lungcancer
Relevanta mutationer som identifierats hos patienter med icke-småcellig lungcancer
Relevanta mutationer som identifierats hos patienter med icke-småcellig lungcancer
swipe

Tällaisten yksittäisten muutosten tunnistamisen lisäksi FoundationOne analyysillä voidaan myös tutkia kasvaimen mutaatiotaakka eli TMB. TMB:llä on mahdollinen yhteys ennustettuun hoitovasteeseen tietyssä hoitomuodossa.2,3

Vaikuttaa siltä, että laaja genomiprofilointi kohdennettujen lääkehoitojen löytämiseksi on tehokas strategia potilaan yleisten sekä harvinaisten geneettisten muutosten löytämiseksi. Muutoin osa muutoksista voi jäädä löytämättä. Tämän vuoksi NCCN (National Comprehensive Cancer Network) suosittaa ohjeistuksessaan laajan genomiprofiloinnin tekemistä ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä diagnoosivaiheessa.

 

”NCCN suosittelee painokkaasti laajempaa molekulaarista profilointia harvinaisten genomimuutosten löytämiseksi, jotta potilaalle voidaan taata sopivin hoito.” 

 

(NCCN Suositukset, Versio 9, 2017)6

Soveltuuko FoundationOne kaikille syöpätyypeille?

FoundationOne soveltuu kaikille kiinteille syöpätyypeille, mukaan lukien harvinaiset syövät ja syövät, joiden alkuperää ei tunneta.7

 

FoundationOne voi olla käyttökelpoinen, kun on tehtävä valinta monien mahdollisten hoitovaihtoehtojen välillä tai kun hoitovaihtoehtoja on vain vähän tai kun kiinteässä kasvaimessa saattaa olla melko harvinaisia tai harvinaisia muutoksia, joita ei havaita tavanomaisilla testeillä.8

 

FoundationOne voi olla käyttökelpoinen, kun on tehtävä valinta monien mahdollisten hoitovaihtoehtojen välillä tai kun hoitovaihtoehtoja on vain vähän tai kun kiinteässä kasvaimessa saattaa olla melko harvinaisia tai harvinaisia muutoksia, joita ei havaita tavanomaisilla testeillä.8

 

Viitteet
  1. FoundationOne technical information.
  2. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
  3. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
  4. Pao W and Girard N. Lancet Oncol 2011; 12:175–180.
  5. Jordan EJ et al. Cancer Discov 2017; 6:596–609.
  6. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NSCLC guidelines, Version 9, 2017.
  7. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1:40–49.
  8. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.