Yhteenveto

FoundationOne voi auttaa lääkäreitä valitsemaan sopivia hoitoja tai kliinisiä tutkimuksia potilailleen ja siten mahdollisesti parantaa hoitotuloksia. 
Hoitovalinta

FoundationOne® voi auttaa lääkäreitä määrittämään tehokkaimman hoidon potilaille

FoundationOne-analyysillä on profiloitu yli 160 000 potilasta1 . Laajalla genomiprofiloinnilla Foundation Medicine tarkoittaa, että yhdellä analyysillä voidaan tunnistaa kaikki eri muutostyypit kasvaimessa: emäsparimuutokset, insertiot ja deleetiot, kopiolukumuutokset sekä uudelleenjärjestäytymiset. Valtaosalla potilaista on osoitettu olevan vähintään yksi kliinisesti merkittävä muutos kasvaimen genomissa2.  Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että tällaisten muutosten tunnistamisen jälkeen toteutetulla, biomarkkerien perusteella suunnitellulla hoidolla saavutetaan merkittävästi parempia kliinisiä tuloksia verrattuna kohdentamattomaan hoitoon.3–5

 

Testiin sopivat syöpätyypit sivulle

Paremmat hoitotulokset

Biomarkkerien perusteella valittujen hoitostrategioiden on todettu johtavan parempiin kliinisiin hoitotuloksiin

Useissa meta-analyyseissä on todettu, että biomarkkerien perusteella toteutetut hoidot ovat parantaneet merkitsevästi vasteen saaneiden osuutta, etenemisvapaata elossaoloaikaa ja kokonaiselossaoloaikaa verrattuna hoitoihin, joita ei ole suunniteltu biomarkkerien perusteella.4–6

 

Geneettiset muutokset

FoundationOne pystyy havaitsemaan kliinisesti merkittävät geneettiset muutokset suurimmalla osalla potilaista ja monissa eri syöpätyypeissä

Laajaan genomiprofilointiin perustuva kohdennettu lääkehoito on osoittanut parantavan kliinisiä hoitotuloksia potilailla, joilla on edennyt syöpä.7

Tutkimuksessa selvitettiin kasvaimen geneettisiä muutoksia potilailta (N=1035), joilla oli edennyt syöpä. Laajan genomiprofiloinnin läpikäyneiltä potilailta (843/1035) löytyi ainakin yksi kliinisesti merkittävä geneettinen muutos 411 potilaalta. 7

Tutkimus osoitti, että genomiprofiloinnin perusteella valittu hoito tuotti hyötyä 33%:lla potilaista.7

”Valtaosaan FoundationOne:lla löydettävistä muutoksista on olemassa kohdennettu lääkehoito” 2

 

”Valtaosaan FoundationOne:lla löydettävistä muutoksista on olemassa kohdennettu lääkehoito”

 

Tällä hetkellä on hyvin vähän hoitovaihtoehtoja sellaisten syöpien hoitoon, joissa primaarikasvaimen alkuperä on tuntematon, ja yleensä näillä potilailla vaste solunsalpaajahoitoon on huono. Mahdollisten kliinisesti merkittävien muutosten löytämiseksi FoundationOne-profilointi tehtiin 200 syöpäpotilaalle, joiden primaarikasvaimen alkuperä oli tuntematon. 85 %:lla potilaista (169/200) oli ainakin yksi kliinisesti merkittävä muutos, joka saattoi helpottaa hoitopäätöksen tekemistä. Lisäksi tässä tutkimuksessa todettiin 26 genomimuutosta, jotka liittyivät täsmähoitoihin.8 

 

FoundationOne-analyysillä voidaan tunnistaa mahdollisesti kliinisesti merkityksellisiä genomimuutoksia ja lisätä saatavilla olevia hoitovaihtoehtoja potilaille, joiden primaarikasvaimen sijainti ei ole tiedossa

 

Viitteet
  1. Genomeweb. Foundation Medicine Q3 revenues up 45 percent. Available at: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/foundation-medicine-q3-revenues-45-percent [accessed November 2017].
  2. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
  3. Schwaederle M, Kurzrock R. Oncoscience 2015; 2:779–780.
  4. Schwaederle M et al. J Clin Oncol 2015; 33:3817–3825.
  5. Jardim DL et al. J Natl Cancer Inst 2015; 107:e253.
  6. Schwaederle M et al. JAMA Oncol 2016; 2:1452–1459.
  7. Massard C et al. Cancer Discov 2017; 6:1–10.
  8. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1:40–49.