Tervetuloa Roche Foundation Medicine –sivustolle

Sivuston tarkoituksena ei ole antaa lääketieteellistä neuvontaa. Sivusto on Rochen tuottama ja sen tarkoituksena on jakaa informaatiota Foundation Medicinen palveluista yhteistyössä Rochen kanssa. Valitse vaihtoehto:

 

 

 

 

Nestebiopsia-analyysimme potilaille, joilla on kiinteä kasvain 1,2.

Käyttö kliinisessä työssä

Uusia mahdollisuuksia yhdellä verinäytteellä

FoundationOne Liquid CDx laajentaa kattavan geeniprofiloinnin mahdollisuuksia tuoden sen saataville myös verinäytteestä tehtävänä nestebiopsia-analyysinä. FoundationOne CDx on suositeltava analyysi, mikäli kudosnäytettä on riittävästi. Kun kudosnäyte ei ole mahdollinen, kudosta on liian vähän tai tauti etenee, voi olla hyödyllistä tehdä FoundationOne Liquid CDx -analyysi1,2.
Geenit ja biomarkkerit

Analysoi >300 geeniä ja raportoi korkean MSI-statuksen

FoundationOne Liquid hyödyntää kattavaa geeniprofilointia ja pystyy yhdellä testillä toteamaan geenien eri muutostyypit. Tämän lisäksi raportoidaan korkea mikrosatelliitti-instabiliteettistatus (MSI), tuumorin mutaatiotaakka (bTMB) sekä näytteen tuumorifraktio 1. Korkea herkkyys ja tarkkuus takaavat sen, että voit luottaa löydöksiin 1.

ctDNA

Kiertävän kasvain-DNA:n tutkiminen (circulating tumor DNA, ctDNA)

Syöpäpotilaan verenkiertoon irtoaa DNA:ta sekä terveestä kudoksesta (cell free DNA, cfDNA) että kasvaimesta (circulating tumor DNA, ctDNA). Tätä DNA:ta on hyvin vähän verenkierrossa ja se on katkennut pieniin palasiin. Sen määrä vaihtelee eri syöpätyyppien ja potilaiden välillä. FoundationOne Liquid CDx hyödyntää edistynyttä ctDNA:n eristystä pystyäkseen tarkasti tunnistamaan ctDNA fragmentit verinäytteestä.
Kattava raportti

Kliinisen päätöksenteon tukena

Selkeä ja kattava raportti antaa lisätietoa potilaan genomin muutoksista ja niiden vaikutuksesta täsmähoitojen ja kliinisten lääketutkimusten sopivuuteen potilaalle. Raporttiin voidaan yhdistää tiedot aiemmista Foundation Medicine -testeistä, jolloin saadaan käsitys syövän muutoksista ajan myötä 4.

Tilaa

*pistemutaatiot, insertiot ja deleetiot, kopiolukumuutokset, uudelleenjärjestäytymiset.

✝309 geenin osalta analysoidaan kaikki eksonialueet, 15 geenin osalta analysoidaan ainoastaan valittuja intronialueita tai muita ei-koodaavia alueita. 

‡MSI-status raportoidaan, mikäli se todetaan korkeaksi (MSI-H)

cfDNA, cell-free DNA. ctDNA, circulating tumour DNA. MSI, mikrosatelliitti-instabiliteetti.

References
  1. FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Available at https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine (Accessed October 2020).

  2. Woodhouse R et al. PLoS One 2020; 15: e0237802.
  3. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Specimen Instructions.
  4. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Sample Report, 2020.